ówczasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a w krótkim czasie napisawszy znaiomą aż nadto operę «C.ud czyli Krakowiaki i Górale» z ułożoną przez JPana Stefani ¿muzyką, dnia 1 marca wystawiłem na scenę. «Krakowiaki» pozyskały wszystkich serca, zapaliły wszystkich umysły. Stosowność, iakiey z ówczasowymi okolicznościami domyślano się w tey operze sprawiła, że po trzech ciągłych oney wystawieniach zakazaną została. Ci, którzy w niey nic więcey oprócz wesołey zabawy nie upatrywali, zasmucili się iey zgonem, lecz ten .chwilowy letarg wkrótce ią, w świetnieyszey epoce wrócił do życ;a“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŁódźT - Łódź Teatralna (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.