ćma-zawisak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kilka z nich wpadło w pajęczyny i nie mogły się już wydostać, wszędzie zaś pełno było omotanych przez sieci i wyssanych ciem-zawisaków — obfity łup ostatniej nocy. Wczesny świt rozbrzmiewał zewsząd piosenkami czarnych zięb. Drozdy przylatywały, by nam się przyjrzeć, lecz przeważnie nie śpiewały. Wielu z nich towarzyszyły dobrze wyrośnięte młode...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.