ćmawo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nocny’; we współczesnym języku ogólnopolskim występuje tylko znaczenie ‘motyl nocny’. W gwarze istebniańskiej leksem ćma jest podstawą kilku derywatów: przymiotnika ćmawy ‘ciemny, ciemnawy’ (na oznaczenie koloru) i derywowanego odeń przysłówka ćmawo ‘ciemnawo’ (o kolorze: za ćmavo tlło p¥omalovane), czasownika ćmić się ‘robić się ciemno, ściemniać się’ i rzeczownika ćmok (< ćmdk) ‘cień’14; por. czes. i słów. tma ‘ciemność, brak światła’, ‘ciemno’; zima, leksem ten oprócz znaczenia ‘zima jako pora roku’ znaczy w naszej gwarze również ‘dreszcze, febra’ (w zwrotach: zima gVo bere; zima gUo vźyna) oraz ‘zimno, chłodno’: rano byuo ćepuo, ale terai żima\ zima byuo v iizbe. W SGP znaczenie przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.