ćwiartowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ją. Tu, na morzu Martwem miała główną siedzibę flota rzymska, i stąd wypływały potężne triremy na spotkanie okrętów kartagińskich; tu widzimy znaną grotę Pozzuoli i zbudowany przez Rzymian tunel, długości około siedmiuset metrów; jeziora Fusaro i Licola; pierwsze z nich jest dziełem obłędu cezarów, którzy, nie zadawalniając się ćwiartowaniem ludzi, zapragnęli wolę swą narzucić przyrodzie; miny świątyni Diany i Neptuna, willa Juljusza Cezara, w której zamordowano Agryppinę, matkę Nerona, z rozkazu syna, pragnącego spojrzeć na otwarte łono, które go poczęło. W dolnej części Pozzuoli,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.