ćwierćantykadencja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I. Intonacja traktowana jako czynnik budujący przejrzystość i bogactwo przekazu uległa w ostatnich latach zdecydowanemu zawężeniu. Z punktu widzenia muzycznego operujemy teraz mową w zakresie tercji, a nawet sekundy, gdy z całą pewnością moglibyśmy poruszać się w kwarcie, a nawet oktawie. Powstałe połączenie monotonii, czyli wyrównanej linii melodycznej, ze stałym akcentem paroksytonicznym daje efekt usypiający, ściśnięcie przebiegu melodii zdania zubaża je, nie pozwala na zastosowanie półantykadencji, ćwierćantykadencji, półkadencji - czyli pozbawia nas możliwości niuansowania uwypuklającego frazę myślową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.