ćwiertować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dni do zbrodni popycha. Kiedy zabiegły książę pochwyta! buntujących się panów i rabusiów w Romanii, i oddał winowajców pod surowy sąd swego ministra Ramiro d’Arco, a ten działając w myśl pana, wieszał, ćwiertował, aż póki ich nie wyniszczył do szczętu, wtedy Machiawel zaraz donosi, że zbyt usłużny minister tćm drożej przypłaci ten nadmiar gorliwości, że już jest niepotrzebnym. Na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.