ćwiknąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czytelnik 161 dobyć się 322 ćwiertować, ćwiertowania, ćwiertowa- dobywać się 322 nych 116 dochodny 211, 228, 236 ćwiknąć 119 dochodowy 229 ćwiczyć 119 dochodzić 144, 266 ćwiochnąć 119 doganiać 144 doglądać 307 Daleko 190 dogonić 144 dalekodążny 190 „dojdować“ 266 Dania 259 dojść 144 daskał 129 dokądeś 117 daskały 129, 135 dokonać 146 Dalmaty 128, 135 dokonywując 266 dążyć różno 190 dokonywujący 266 debuszować 89, 101 doktor 119 decembrzysta 75 doktór 119 decepcja 90, 101, 102 doktorowa, acc. -ę, -ą 140...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo