łże-cerkiew

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sowieckich wojsk na granicy chińskiej”. Wśród tych „zmian” autor cytuje: wprowadzenie surowego systemu przepustek na pociągi i samoloty w wielu rejonach Dalekiego Wschodu, przylegających do granicy chińskiej, gdzie do niedawna takie przepustki nie były wymagane; poza tym wprowadzono ograniczenie poruszania się ludności na skrajnej północy, gdyż tam przenosi się więźniów, których ewakuuje się z zony konfliktu; wprowadzono w życie znacznie bardziej surowe zasady przyjmowania i usuwania z ewidencji wojskowej; wzmaga się przygotowywanie zapasów produktów, które dają się przechowywać przez czas dłuższy; od maja 1972 roku politrucy w armii otrzymali tajne polecenia wzbudzania przy pomocy wszelkich metod niechęci do Chin, chińskiego stylu życia i do samych Chińczyków; reorganizacja Politbiura w kwietniu 1973 roku miała na celu scentralizowanie władzy w jednym, nielicznym głównym organie kierowniczym; przygotowuje się oświadczenie, że Chiny „nie są krajem socjalistycznym” i wykluczenie ich „z światowej, komunistycznej łże-cerkwi"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.