łżywy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wolacz bądze44 Sul. 58; lżywy 'lżący’ L.: „Paweł był pierwej bluźnierzem i prześladowcą, i lżywym44 W. Tymot. 1, 13; lżywy 'łżący’: „Powstali na mię świadkowie lżywi [takuL.] i mówiący krzywdę44 Budn. Ps. 27, 12...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.