łacińsko-średniowieczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 906 STEFAN SWIEŻAWSKI Jeżeli tytuł interesującego nas rozdziału Konstytucji brzmi De culturae progressu rite promovendo („O właściwy rozwój kultury”), to nie chodzi tu o problem jakiegoś prawidłowego rozwoju następujących po sobie historycznych kultur (grecka, rzymska, bizantyńska, łacińsko-średniowieczna itp.), ale po prostu o określenie warunków i najogólniejszych zasad sprzyjających normalnemu i pełnemu wzrostowi tego wszystkiego, co składa się na prawdziwą kulturę jednostki i społeczeństwa. Chodzi o to, co sta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.