łacińsko-atlantycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego też lata 90. naszego stulecia są tak obfite w konflikty - ogólnie przyjmując - Zachodu i Wschodu (rozpad ZSRR czy Jugosławii, Liban, Irak, Palestyna, Somalia). Wycofywanie się państwa narodowego w łacińsko-atlantyckim kręgu cywilizacyjno-kulturowym z coraz to kolejnych prerogatyw na rzecz - z jednej strony - dobrowolnych wspólnot ponadpaństwowych, z drugiej - mniejszych wspólnot czy gmin, nie musi przebiegać na Wschodzie linearnie. Alternatywą są...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziś - Dziś. Przegląd Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.