łacińsko-celtycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słownik przytacza terminy język italo-celtycki I 527 oraz wspólnota językowa łacińsko-celtycka (sic!) I 750, ale nie uwzględnia podstawowego — wspólnota italo-celtycka — wprowadzonego do nauki przez C. Lottnera {Kuhns Beitrüge 2, 1861) i na nowo podjętego przez A. Meilleta i jego szkołę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.