łacińsko-hellenistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Centralne znaczenie w procesie kształtowania się Bizancjum miało rozerwanie Wschodu i Zachodu, które nastąpiło w wyniku germańskich inwazji na europejską i północno-afrykańską część Imperium Romanum. Z jednej bowiem strony, fakt ten ukształtował specyficzne oblicze Bizancjum przez ograniczenie dawnego łacińsko-hellenistycznego obszaru do jednej tylko, wschodniej części, z jej odrębnymi interesami politycznymi, gospodarczymi oraz odrębną ekspresją kulturową; z drugiej strony, skierował chrześcijaństwo we wschodniej części Ce• sarstwa na autonomiczną drogę rozwoju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuksewicz, Zdzisław 1986. Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.