łacińsko-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6. I. Scheller, autor licznych podręczników gramatyki łacińskiej i słowników łacińsko-niemieckich; tu chodzi zapewne o Ausfuhrliche lateinische Sprachlehre oder sogenannte Grammatik, Lipsk 1803, lub Praecepta stili bene latini imprimis Ciceroniani, Lipsk 1797. — Wartować (prowinc.) — wertować, przewracać kartki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.