łacińsko-przyrodniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W klasie VII, rozpoczynającej 3-letni cykl orientacji, następuje podział młodzieży na trzy sekcje: 1) łacińsko-przyrodniczą dla uczniów o wyraźnych uzdolnieniach teoretycznych, 2) ogólną — przewidzianą dla tych uczniów, którzy po cyklu orientacji wstąpią do szkół handlowych, gospodarstwa domowego, artystycznych lub rzemieślniczych, 3) praktyczną — z klasami warsztatowymi przysposabiającą do praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Od początku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo