łacińsko-staroniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z kontaktami ludności skandynawskiej z Zachodem czy Wschodem przeniknęły również do języków nordyjskich pewne wtręty obce. Za pośrednictwem misji chrześcijańskich języki te przejęły elementy łacińsko-staroniemieckie związane z budownictwem i obrzędowością chrześcijańską, a też niektóre nazwy na wytwory kultury materialnej. Z Anglii przeniknęły do języków nordyjskich, zwłaszcza duńskiego i norweskiego, niektóre nazwy z zakresu kultury materialnej i społecznej. Z Rusi Szwedzi zapożyczyli pewne nazwy z tegoż zakresu,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żak, Jan 1969. Wczesnofeudalna Skandynawia, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.