łaciatość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1900 r. pracując nad mieszańcami roślin doszedł do powtórnego odkrycia prawidłowości opisanych uprzednio przez Mendla. Wyniki swych doświadczeń opublikował w pracy G. Mendels Regel über das Verhalten der Nachkommenschaft der Rassenbastarde. W 1909 r. badając dziedziczenie łaciatości liści u Mirabilis, jednocześnie z E. Baurem odkrył zjawisko dziedziczności cytoplazmatycznej, czyli zjawisko determinowania cech dziedzicznych organizmu przez cytoplazmę lub niektóre zawarte w niej struktury. Zagadnieniu temu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.