łacinnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) śli najpłodniejsze z rozmaitych pisarzy przebierał. Co do listów moralnych i sielskich tym nikt nic zarzucić nie może; miłosne zaś lubo z napisu swego swawole zdają się zapowiadać, wszelako takiemi nie są, bo jak lekarze, gorycz lekarstw słodyczami łagodzić zwykli... tak prawic i te są ogładzone, że nazwę obyczajowych otrzymać powinny. Co gdy tak jest uważając za rzecz niesłuszną, że je sami tylko czytali, a u łacinników nie były upowszechnione, według możności łacińską mową przełożyć je postarałem się. Tobie zaś Najprzewielebniejszy Panie, pedarek ten poświęcam, który nieda się bynajmniej porównać z Twoją dobroczynnością, gdyż wszelka tego rodzaju talentu mego praca lub owoc, za Twą własność słusznie uchodzić powinna.“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.