łada

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nam tylko historyczne pozostało wspomnienie. — Inne, które teraz przytoczymy, pokażą nam nowe prawdziwe bałamuctwa rozumu ludzkiego, ale dowiodą zarazem, że od najdawniejszych czasów biedny człowiek podnosił w górę wzrok swój i szukał prawdy, szukał natchnienia, któremiby wytłumaczył sobie te prawa jednostajnie powtarzające się w niezmiennej naturze, a zostające w tok dziwnym porządku i ładzie. Aż nadszedł wreszcie czas, iż Pan Bóg wzbudził męża, któremu odkrył, że tak powiemy, niedoścignione rozumem ludzkim tajemnice. Tym mężem był jak wiadomo Mikołaj Kopernik; geniusz ten, wspomożony łaską Bożą, wsparty głęboką nauką, jął się wielkiego zadania, objaśnienia dzieła stworzenia świata, jaki przed tysiącami lat wyszedł z rąk Przedwiecznego Pana. Jakie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.