ładunkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wego wychodziłaby wiązka neutrin, która powodowałaby przemianę antyprotonu w antyneutron lub też przemianę neutronu (który w tym świecie będzie oczywiście antycząstką) w proton. W tych reakcjach neutrino przemieniałoby się w elektron. W naszym świecie przebiegają reakcje symetryczne ładunkowo i antyneutrino z reaktora może przemienić się tylko w pozytron...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mezony 1962. Mezony, grawitacja, antymateria, tłum. K. Majewski, W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.