ściągło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chadzający w tych ciżmach są zaiste na zamku lwami, na polach bitew zającami, w rozdawaniu darów skąpi, w przyjmowaniu łapczywi, w szyderstwach biegli, do modlitw nieskorzy. Stąd też utrwala się przekonanie, że z powodu nadmiernej łaskawości boskiej lud popadnie w rozpustę, srogość, pychę, chęć użycia i obżarstwo, tudzież i inne grzechy główne, czego zaprawdę lękać się należy, by nie ściągło okropnych dopustów boskich” 2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kronika 1962. Kronika miasta Krakowa 1959-1960, Kraków : Muzeum Historyczne miasta Krakowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.