ściągająco

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Porównując obydwie metody konserwacji drewna przy pomocy energii elektrycznej i powyżej wymienionych płynów elektrolitycznych doszedł mgr inż. St. Myśliński do wniosków, że: 1. „Nasycenie drewna roztworem ałunu umożliwia dokładne i głębokie . (całkowite) przesycenie włókien drewna roztworem, który działa na drewno do pewnego stopnia impregnująco i ściągająco, jednak w wypadku większych uszkodzeń (np. silne pęknięcia) nie udaje się tą drogą scalić próbki i doprowadzić do takiej twardości jak przy użyciu szkła wodnego i chlorku wapnia“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.