ściągalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) 	Z ustępu 1-szego pośrednio wynika, że zasadniczo przymusowe ściągnięcie składek winno być poprzedzone upomnieniem; bezwzględnego obowiązku Dekret nie przewiduje, bo w pewnych wypadkach ściągalność należności może zależeć od bezzwłocznego wdrożenia środków przymusowych. Koszty upomnienia ponosi dany pracodawca; wysokość tych kosztów powinien określić statut zakładu, ażeby pracodawcy zgóry byli poinformowani, na -jakie dodatkowe koszty się narażają. Statut może również zawierać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.