ściankowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Długość plateau 69. 74, 89, 95, 97—102 Dozymetria 11, 13, 100, 127, 172, 227, 256 Drukarka 20, 30, 176, 185, 197, 213, 268, 270, 272, 279, 284, 292, 302, 306, 309, 316, 318 Dwukanałowy zestaw 163—165, 166 Dwutlenek węgla 63, 67, 74, 77, 91, 106, 140, 304, 305 Dynody 25, 121, 129, 131, 134 Dyskryminator 21, 26, 77, 143, 145, 149, 165, 191, 195, 201, 267—269, 284, 370, 378 Energetyczna zdolność rozdzielcza 27, 52, 64—66, 75, 85—87, 108, 113, 116, 124, 132, 135, 137, 264, 299 Efekt ściankowy 56, 61, 215 Ekran, patrz osłona Elektrokardiograf 169 Elektrometr 20, 25, 49, 61, 65, 68, 180—191, 215, 222, 225, 314, 322, 323 — elektrostatyczny 181, 217, 314 — z przetwornikiem sygnału 181, 184, 186—189 Enzymy 88 Eter 89 Femtometr 181 Fizyczny półokres rozpadu 15 Fluencja cząstek 17 — energetyczna 17 Fluktuacja jonizacji 64—66 Fluor-10 377 Fluorek litu 228, 229 — wapnia 228—230 Fluorymetr 227 Fosforochrom 12 Fosfor-32 12—14, 68, 81, 89, 96, 104, 126, 176, 299, 314 Fotokatoda 25, 121, 129—131, 134, 140, 146, 171, 299, 300, 346, 359, 370, 380, 381 Fotolinia, patrz prążek Galwanometr 180, 219 Gaszenie wyładowania 90, 91 Gaz elektrododatni 50 — elektroujemny 50, 73, 76 Generator impulsów 65, 77, 279, 280, 348, 362 Geometria pomiaru 34, 52, 56, 108, 159, 172, 276, 293, 299, 300, 309, 316, 358 — pomiaru 2 -i 52, 63, 75, 79— 83, 107, 296, 299, 316 4 a 52, 56, 75, 79—81, 89, 123, 215, 255, 299, 302, 314, 316 German 107, 109, 113, 116—118 Głowica scyntylacyjna 135, 140, 147, 270, 309, 331, 339, 345, 359, 365, 374 Gospodarka wodna 12 Grubość okienka licznika 75, 93, 94, 96, 98. 105, 114, 118, 213,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.