ścier

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przemyśle celulozowo-papierniczym pracowało w r. 1958 m. in.: 81 maszyn papierniczych, 19 tekturnic, 77 ścieraków, 63 warniki. Na nowych urządzeniach zbudowanych po wojnie uzyskano w r. 1958 około 20,8% ogólnej ilości papieru, około 12% tektury i około 1,5% ścieru drzewnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.