śródwęzłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) we (—> cyrkonu dwutlenek); krystaliczne halogenki, w wyższej temp. sublimujące, w obecności wody ulegające hydrolizie, wykazujące znaczną skłonność do tworzenia związków kompleksowych (najpospolitszym z nich jest czterochlorek ZrCl4 — produkt pośredni w otrzymywaniu metalicznego c.); węglik ZrC i azotek ZrN, zaliczane do tzw. metalicznych związków (faz) śródwęzłowych — połączeń o własnościach fiz. metali ; odznaczają się one, prócz dobrego przewodnictwa elektr., dużą twardością oraz b. wysoką temp. topn. (np. temp. topn. ZrC jest 3530°)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.