świrus

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Kojarzenia ujemnych wyrazów z pejoratywnymi formantami: -us: pot. nadętus 'człowiek zarozumiały' (Dor) -.nadęty, -ola: pot. gryzmoła (Dor) :gryzmolić, -ała: dial, rykala 'krzykacz' (Szym 278):ryczeć, -ota: slang, durnota 'głupiec'-.durny, -us: slang, świrus 'głupiec' -.świr (por. slang, mieć świra 'być głupim').' 4. Kojarzenia ujemnych wyrazów z melioratywnymi formantami: przykładów będących wynikiem tego procesu jest niewiele, przybierają one odcień ironiczno-żartobliwy, np.: -ątko: pot. glupiątko (Dor)-.głupi, -ik: pot. bezczelnik (Dor)-.bezczelny,*-uś: slang...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabias, Stanisław 1981. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.