ździeblarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wy r. mają ciało wydłużone, walcowate, nogi dobrze ukształtowane, silne żuwaczki; niektóre (zielonawe z barwnymi plamami i dużymi oczami) żerują na liściach Larwy rośliniarek: 1 bryzgun brzozowiec, Cimbex femorata, 2 ździeblarz pszeniczny, Cephus pygmaeus, 3 naroślarz pęcherzowiec, Pontania vesicator ROTA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.