źlić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Produktywność jej w zestawieniu z typem charakteryzującym jest jednak znacznie ograniczona. Z utrwalonych pozycji leksykalnych należy wymienić: czulić się, czupurzyć się, drożyć się, łakomić się, mądrzyć się, pysznić się, srożyć się, ważnie się, wdzięczyć się, źlić się itp. Trudniej za to znaleźć analogiczny twór wśród neologizmów, jak: Właśnie — żarliwi się pijak ambitny — chodź do mnie. (Wańk. Ziele 163)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wilczewska, Krystyna 1966. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.