źródło-podmiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Św. Tomasz zna wielość czynności pochodzących z różnych narzędzi mimo jednego źródła-podmiotu - suppositum, jak i jedyność czynności w wyniku posługiwania się jednym tylko instrumentem, mimo wielości źródeł tej czynności - supposita multa2*. Myśl jego można by odnieść do działania rozumu szczegółowego. Mamy tutaj jedno źródło działania (człowiek) i...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995a. Dzieła. T. 2. Realizm ludzkiego poznania, wyd. 2 popraw., Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.