źródło-relacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli historyk nie zdaje sobie sprawy z działania tych mechanizmów, będzie bona fide przyjmować świadectwa potwierdzające jego tezy, choć w istocie świadectwa te łączą w sobie prawdę z nawarstwionymi w ciągu lat modyfikacjami, które przy braku analizy krytycznej właśnie mogą stanowić o użyteczności i wartości źródła-relacji w konstrukcji naukowej. Nie jest to zresztą specyfika relacji, w historiografii można znaleźć wiele przykładów nie dość krytycznego traktowania źródeł wówczas, gdy ich wymowa jest zgodna z poglądem czy wręcz tendencją piszącego historię. Problem w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1968. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty. 1-2, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.