źródło-serce

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziele określeniem wieczności w jej aspekcie temporalnym. Niekiedy wieczność, właśnie w jej temporalnym aspekcie, przedstawia Słowacki jako sumę odcinków czasowych - „Wieczność - jak 104 A jest to ruch szczególny wiążący się ze źródłem-sercem, które rodzi światło. Analogiczne sytuacje w poezji Mickiewicza opisywał Marian Maciejewski w pracy: Mickiewiczowskie „czucia wieczności” (zwłaszcza strony 84-87)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pyczek, Wacław 1999. Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.