źródło-warzelnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynne tu były co najmniej 23 takie źródła-warzelnie, liczące więc w sumie około setki panwi. Uprzednio było ich zapewne nieco mniej, ale w każdym razie eksploatacja soli była znaczna. Same opłaty uiszczane od małej panwi wynosiły w XIII w. cztery beczki soli rocznie, od dużej — 8 beczek, łącznie więc tytułem danin solanki kołobrzeskie dostarczały wówczas kilkaset beczek, a tym samym globalna ich produkcja musiała wyrażać się liczbą co najmniej kilku tysięcy beczek soli w ciągu roku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kiersnowska, Teresa, Kiersnowski, Ryszard 1970. Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wiek X-XII, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.