źródłosłowny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych. Jak pamiętamy, na początku roku 1925 Whorf interesował się weryfikacją teorii francuskiego mistyka i znawcy hebrajskiego, Fabre d’01iveta. Twierdził on, że niektóre litery hebrajskie i ich połączenia wyrażają jakieś tajemnicze, fundamentalne pojęcia źródłosłowne. Chcąc sprawdzić tę tezę, Whorf zaczął wdzierać się pod powierzchnię nietrwałych, izolowanych słów, poszukując kryjących się poza nimi pojęć. Bawiły go subtelne, nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.