źródłowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Rozprawę o Tarnowie, Mazowieckiem, drukowaną w 1843 roku, najprzód w Pamiętniku Religijno-Moralnym w Krakowie; osobno potem tegoż roku pod tytułem: o Tarnowie Mazowieckiem (Thorn) do Kopernika 8. str. 39. W rozprawie tlej, dowiódł autor gruntownie, źródłowo i uczenie, że dzisiejsze miasto Toruń, zwało się niegdyś Tarnowo, i założone było przez Polaków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.