źródłowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wbrew Schopenhaeurowi są w pożądaniu trzy czynniki hedonicznie dodatnie: 1 — uprzedzane w wyobraźni spełnienie; 2 — poczucie własnej żywotności, inicjatywy, a w najpomyślniejszych wypadkach „źródłowości” i spontaniczności; 3 — pewien moment dodatni — paradoksalnie! — zawiera samo nawet poczucie braku: jest ono poczuciem własnej granicy, a poczucie własnej granicy jest poczuciem odrębności, obrysowania, jakiegoś własnego konturu. To wszystko zaś jest czymś na swój sposób estetycznym i zatrąca dyskretnie o wyobrażenia ciekawej, interesującej walki, dramatu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.