źródłowo-archiwalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do pisania Sułkowskiego, tragedii historycznej, był Żeromski przygotowany długimi latami wytrwałych poszukiwań źródłowo-archiwalnych m. in. w Paryżu i Włoszech. Imponująca erudycja historyczna pisarza, podziwiana przez zawodowych badaczy dziejów, znalazła wyraz wcześniej w opowiadaniu O żołnierzu tułaczu i wielkiej panoramie historyczno-obyczajowej Popiołów. Ale pisaniu Sułkowskiego towarzyszyły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1967. Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice – polemiki, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.