źródłoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Interesującą pozycję o charakterze źródłoznawczym stanowi artykuł W. W. Gorbunowa o metodologii prac badawczych nad ustalaniem autorstwa Lenina 22. Prace te pozwoliły na włączenie do ostatniego wydania dzieł Lenina około 40 nowych dokumentów, których pochodzenie spod pióra Lenina zostało dowiedzione przy użyciu opisywanych przez autora metod. W. A. Lubiszewa daje ciekawy opis prac nad odtworzeniem archi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.