źródlano

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tysiące kijowian korzysta z wycieczek po Dnieprze małymi statkami. Nazywają je tramwajami wodnymi, gdyż kursują co dziesięć—piętnaście minut. Jadą do źródlano czystej przepięknej Desny, płynącej przez bezkresne łąki tak pięknie i spokojnie, że nazywają ją zaczarowaną. Albo udają się w odwrotnym kierunku, w dół rzeki, do Kaniowa, na grób Tarasa Szewczenki. Dużym pełnomorskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michalewska, Wanda 1981. Sercem i czynem, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.