źrzódłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zogólnikować 299, 309, 310 zolnica 181 zoła 114, 181 zplażyć 299 zpozytywizować 299 zrąbać 300, 309, 310 zrdzawieć 300, 309 zrdzewieć 310 zrezygnować się 101 zręczność 189, 190 zręczny 189 zrękowinowy 245, 247, 248 zrobić 103 zrywać 300, 310 zrzadnąć, zrzadła 116 zsyp 206 zszorstknieć 300, 310 zwiać się 300, 310 związać 354 zwidzać 118 zwidzenie 118 zwiedzić 118 zwierciadło, w zwierciadle 116 zwierzchni 237 zwieść 301, 354, 355, 357 zwlec 118 zwlekanina 54 zwodzić 301, 310, 354, zwodzić bitwę, most 354 zwoszczyk 42 zwracać się 301, 310 zwrot 245 zwrotny 245, 248 zwrotowy 245, 247, 248 zwycięzca 155 zwycięzca 155 zarzewie 121 żenić się 354 żerowisko, żerowiska 118 żołnierczuk 162 żonatość 190 żółtica 179 źrebak 121 źrebiec 121 życiurady 67 żywioł, -a 125 źródłowy 245—246, 247 zrzec 271 źrzódlny 246 źrzódłowy 246...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.