żabienica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stępujące gatunki: żabienica amazońska (Echinodorus amazonicus, synonim: Echinodorus brevipedice//atus) — liście do około 35 cm długości i 3,5 cm szerokości, pochodzi z basenu Amazonki; żabienica Blehera (Echinodorus bleheri) — podobna do poprzedniej, ale z reguły większa i o szerszych liściach, liście do około 40 cm długości (czasem nawet dłuższe) i 8 cm szerokości (przeważnie jednak nieco węższe), pochodzi z tropikalnej części Ameryki Południowej, jest obecnie masowo rozmnażana i rozprowadzana przez specjalistyczne firmy zajmujące się hodowlą roślin wodnych; ż a bienica pozioma (Echinodorus horizontalis) — liście do około 25 cm długości, pochodzi z basenu Amazonki; żabienica delikatna (Echinodorus tene/lus)—najmniejszy z częściej hodowanych gatunków (liście do 8 cm długości), występuje we wschodniej części Ameryki Północnej, w Ameryce Środkowej i tropikalnej części Ameryki Południowej, nadaje się bardzo dobrze do obsadzania przedniej części akwarium...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kornobis, Stefan 1986. Akwarium w mieszkaniu, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.