żabiomysi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przepleciono heksametr heroiczny wierszami jambicznymi, stosowanymi w utworach satyrycznych. Utwór Margites można nazwać poematem heroikomicznym. Homerowi przypisywano też pseudohomerycki poemat — Wojna żabiomysia (Batrachomyomachia). Jest to parodia poematu heroicznego. Uroczysty styl, język i metrum epopei bohaterskiej zostały zastosowane w opowieści o wojnie drobnych zwierząt, które przedstawiono jak homeryckich bohaterów. Parodia jakiegoś gatunku literackiego pojawia się zwykle w momencie, gdy ten parodiowany gatunek osiągnął szczyt swego rozwoju. Tak było i z epopeją Homera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cytowska, Maria, Szelest Hanna 1985. Literatura grecka i rzymska w zarysie, wyd. trzecie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.