żabkarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na znaczenie leksykalne derywatów tej kategorii można wśród nich wyróżnić nazwy wykonawców zawodów, np. kioskarz, nazwy ludzi odznaczających się określonymi umiejętnościami, np. żabkarz 'sportowiec pływający żabką’, jak również nazwy amatorów pewnych dziedzin, np. kiniarz, czyli nazwy o charakterze skłonnościowym. Te ostatnie formacje pełnią często funkcję przezwisk, przez co zbliżają się charakterem do nazw nosicieli cech (R. Grzegorczykowa 1979, s. 41). W analizowanych podręcznikach notujemy tylko nazwy zawodów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowiec, Helena 1996. Słownictwo elementarzy a możliwości umysłowe dziecka, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.