żabkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pia się uchwyt żabkowy (rys. 33), jeśli chodzi o wyciąganie drut stalowego, albo uchwyt równoległy (rys. 34), gdy chodzi o drut brą zowy, który mógłby się uszkodzić o ostre szczęki stalowe uchwyti żabkowego. Obracając powoli korbą motowidła naprężamy dru z siłą wynoszącą około y do-^- siły rozrywającej ten drut. Do spraw dzenia wielkości naciągu używa się siłomierza, który co pewien cza włącza się równolegle do motowidła między uchwyt żabkowy i kran co wy słup odcinka, do którego umocowane jest motowidło. Luzu jąc wówczas korbę motowidła odczytujemy naciąg na siłomierzu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szalek, Roman 1958. Linie telekomunikacyjne, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.