żabski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) śmierć: wmrzeć się, doumierać, odmartwiać się, nieśmiertelnica, wynieśmiertelnieć, przedskonanie, bezmogiła, mogilić, kurhanie się, wtrumnienie, trumnica, próchlina, próchnisko, prochowisko, kościopióry, zeszkielecić itd.; bezkres, nicość, ogrom, lub małość: bezkoniec, bezświecie, rozkres, bezgłębny, rozgłębiać się, zaczeluścić się, uolbrzymić, zogromnieć, sperzynnieć, zmaluchleć, zbezsilnieć, nieznacznieć, znieskończenić się, nieskończenny itd.; zwierzęta, ptaki, rośliny, woda: jelenionogi, bydli, żabski, ulwiony, wy jaszczur zyć, wężowisko, orłować, ułabędziony, rozłabędzić, jaskólczycha, żurawiany, wyskrzydlić się, palmica, cedrzany, upalmić się, wdrzewić, rozliścić, spiołunić, kwiatyna, źródlić się, rozfalać się, przefalisty itd.;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.