żagarowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Start żagarystów był zupełnie inny. Najmniej interesująca jest tu „inność” socjalnego pochodzenia. Wprawdzie kwadryganci wyszli przeważnie z „dołów społecznych”, a podstawowa trójca poetów żagarowych — Bujnicki, Miłosz, Zagórski z „inteligencji pracującej”, lecz w konsekwencji różnica ta dawała niewiele. Pierwsi patrzyli w młodości na ckliwe obrazy świętych, w dworkach ziemiańskich także nie wisiał Picasso, w 'najlepszym wypadku — Malczewski. O wiele ważniejsze, że zetknięcie się żagarystów ze skamandrytami miało przebieg dużo łagodniejszy, z dwu powodów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.