żagarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1931-1933 — „Linia” pod redakcją Jalu Kurka skupia obok awangardy krakowskiej (Brzękowski, Przyboś) rozszerzonej na Czuchnowskiego i Piętaka, także — w roku 1932 i 1933 „żagarystów” wileńskich (Miłosz, Zagórski, Maśliński, Bujnicki). W tymże okresie wychodzą w Wilnie najpierw „Żagary” potem „Piony”. Leżący przede mną numer 5 „Pionów” nosi datę : Grudzień 1932...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.