żaglasto

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) druga budynku zwrócona frontalnie ku ul. Józefa, posiadała charakterystyczną sień przelotową, po której bokach mieściły się cztery niewielkie pomieszczenia; ubikacje frontowe oraz przednia część sieni przesklepione były żaglasto z zachowaniem podziału szerokimi, o koszowym profilu gurtami na dwa pola w każdym pomieszczeniu. Pozostałe dwa pomieszczenia oraz tylnia część sieni nakryte były stropami płaskimi — z tym, że w jednym z nich zachowały się ślady belek stropowych. Podział na piętrz« powtarzał układ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.