żaglolotny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zbożorodny „licyjska ziemia zbożorodna” Otw. Ow.; zbożosiejny „Maron rolników uczył, jako krzywy Pług ma zarzynać zbożosiejne niwy” Xar. Dz. — 'obsiewane zbożem’; żaglolotny 'lecący pod żaglem’ L.: „On to właśnie tak czyni, jako ów co morze W żaglolotnym okręcie w daleki kraj porze” Zbył.; żaglonośny 'niosący żagiel’: „Pomyślnym od brzegu powiewem Uniesiona łódź płynie żaglonośnym drzewem” Zab. Kar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.