ε-procentowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rając t' = —t. i t" = t. , gdzie t. jest £-procentową wartością t § dlan-1 stopni swobody otrzymujemy granice ufności x±t—= yn 1 które odpowiadają e-procentowemu poziomowi ufności; a zatem:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radzikowski, Władysław 1970. Metody matematyczne i statystyczne w przedsiębiorstwie, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.